Innovatieve oplossingen voor duurzame ontzilting

DEmonstration of concentrated SOLar power coupled wIth advaNced desAlinaTion system in the gulf regION

DESOLINATION is een samenwerkingsproject dat tot doel heeft het ontziltingsproces in droge gebieden koolstofvrij te maken door in een echte omgeving de efficiënte koppeling van een concentrerende zonne-energiecentrale aan een direct osmose-ontziltingssysteem te demonstreren.

Tijdlijn project

Start June 2021
End September 2026

Stay Updated with DESOLINATION

Subscribe to our newsletter to receive the latest updates, news, and important information about the DESOLINATION project directly in your inbox. Stay informed and be part of our journey towards sustainable desalination.

Our Valued Partners