Innovativa lösningar för hållbar avsaltning

DEmonstration of concentrated SOLar power coupled wIth advaNced desAlinaTion system in the gulf regION

DESOLINATION är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläppen från avsaltningsprocessen i torra områden genom att i en verklig miljö demonstrera den effektiva kopplingen mellan ett koncentrerat solkraftverk och ett avsaltningssystem med direkt osmos.

Tidslinje för projektet

Start June 2021
End September 2026

Stay Updated with DESOLINATION

Subscribe to our newsletter to receive the latest updates, news, and important information about the DESOLINATION project directly in your inbox. Stay informed and be part of our journey towards sustainable desalination.

Our Valued Partners