Inovativne rešitve za trajnostno razsoljevanje

DEmonstration of concentrated SOLar power coupled wIth advaNced desAlinaTion system in the gulf regION

DESOLINATION je projekt sodelovanja, katerega cilj je dekarbonizacija postopka razsoljevanja v sušnih regijah s prikazom učinkovite povezave koncentrirane sončne elektrarne s sistemom razsoljevanja z direktno osmozo v realnem okolju.

Časovni okvir projekta

Start June 2021
End September 2026

Stay Updated with DESOLINATION

Subscribe to our newsletter to receive the latest updates, news, and important information about the DESOLINATION project directly in your inbox. Stay informed and be part of our journey towards sustainable desalination.

Our Valued Partners