Innovative løsninger til bæredygtig afsaltning

DEmonstration of concentrated SOLar power coupled wIth advaNced desAlinaTion system in the gulf regION

DESOLINATION er et samarbejdsprojekt, der har til formål at afkarbonisere afsaltningsprocessen i tørre områder ved i et virkeligt miljø at demonstrere den effektive kobling af et koncentrerende solkraftværk til et afsaltningssystem med direkte osmose.

Projektets tidslinje

Start June 2021
End September 2026

Latest News & Updates

Stay Updated with DESOLINATION

Subscribe to our newsletter to receive the latest updates, news, and important information about the DESOLINATION project directly in your inbox. Stay informed and be part of our journey towards sustainable desalination.

Our Valued Partners